Steve B
Experience: 35 teams
Totals: points, goals, assists, gwg
Best Season: 23 points, 12 goals, 11 assists, 3 gwg
Adult Inline - Regular Season
League Team G A P GWG
Fall 2018 NPWHL (C Puck) East #82 Green Monkies (3) 7 11 18 0
Fall 2018 NPOHL (D Puck) East #82 Swear Bears (10) 6 6 12 0
Summer 2018 NPNHL (B Puck) #82 Cobra La [1] 1 8 9 0
Summer 2018 NPWHL (C Puck) East #82 Green Monkies [3] 5 5 10 0
Spring 2018 NPNHL (B Puck) #82 Cobra La (6) 1 5 6 0
Spring 2018 NPWHL (C Puck) #82 Green Monkies (4) 1 7 8 0
Fall 2017 NPWHL (B Puck) #82 Cobra La (2) 2 3 5 1
Summer 2017 NPWHL (C Puck) #82 Green Monkies (4) 4 6 10 0
Summer 2017 NPWHL (B Puck) #82 Cobra La (4) 4 3 7 0
Spring 2017 NPECHL (Ball) #82 Deadblow (3) 6 6 12 1
Winter NPNHL (A Puck) #82 Jurassic Puck (A) (4) 3 3 6 0
Fall 2016 NPNHL (A Puck) #82 North Parks Finest (1) 3 1 4 0
Fall 2016 NPAHL (B Puck) #82 Scoopers (1) 5 10 15 0
Summer 2016 NPAHL (B Puck) #82 Tour Bandits (7) 3 4 7 0
Summer 2016 NPNHL (A Puck) #82 Scoopers (4) 6 4 10 0
Summer 2016 NPAHL (B Ball) #82 Seals (1) 0 7 7 0
Spring 2016 NPAHL (B Puck) #82 Tour Bandits (4) 2 5 7 0
Spring 2016 NPNHL (A Puck) #82 Scoopers (4) 6 9 15 0
Winter 2016 NPNHL (A Puck) #82 Scoopers (7) 7 12 19 1
Winter 2016 NPWHL (C Puck) #82 J.P. Raptors (7) 4 7 11 0
Fall 2015 NPECHL (C Ball) #82 Deutschland (4) 3 5 8 0
Fall 2015 NPNHL (A Puck) #82 Scoopers (3) 12 11 23 3
Summer 2015 NPNHL (A Puck) #82 Scoopers (4) 8 4 12 0
Summer 2015 NPAHL (B Ball) #82 Dead Hawks (1) 2 1 3 0
Summer 2015 NPECHL (C Ball) #82 Jurassic Ball (8) 6 4 10 0
Spring 2015 NPAHL (B Ball) #82 Dead Hawks (2) 3 4 7 0
Spring 2015 NPAHL (B Puck) #82 Scoopers (2) 8 4 12 1
Winter 2015 NPAHL (B Ball) #82 Dead Hawks (3) 4 7 11 0
Winter 2015 NPAHL (B Puck) #82 Scoopers (1) 6 8 14 0
Fall 2014 - NPNHL (A Puck) #82 Scoopers (3) 5 8 13 0
Summer 2014 - NPNHL (A Puck) #82 Scoopers (5) 11 8 19 0
Spring 2014 - NPNHL (A Ball) #82 Scoopers - 3 7 9 16 0
Fall 2013 - Semi-Pro Inline #82 1. Scoopers 5 3 8 1
Summer 2013 - Semi Pro Inline (B) #82 Scoopers 5 8 13 3
Spring 2013 - Semi Pro Inline #82 2. Scoopers 7 3 10 1
Adult Inline Regular Season Career Totals:
168 209 377 12

Adult Inline - Playoffs
League Team G A P GWG
Fall 2018 NPWHL (C Puck) East #82 Green Monkies (3) 0 5 5 0
Fall 2018 NPOHL (D Puck) East #82 Swear Bears (10) 0 0 0 0
Summer 2018 NPNHL (B Puck) #82 Cobra La [1] 1 7 8 1
Summer 2018 NPWHL (C Puck) East #82 Green Monkies [3] 0 3 3 0
Spring 2018 NPNHL (B Puck) #82 Cobra La (6) 0 1 1 0
Spring 2018 NPWHL (C Puck) #82 Green Monkies (4) 2 1 3 0
Fall 2017 NPWHL (B Puck) #82 Cobra La (2) 0 0 0 0
Summer 2017 NPWHL (C Puck) #82 Green Monkies (4) 4 5 9 1
Summer 2017 NPWHL (B Puck) #82 Cobra La (4) 1 3 4 0
Spring 2017 NPECHL (Ball) #82 Deadblow (3) 4 5 9 0
Winter NPNHL (A Puck) #82 Jurassic Puck (A) (4) 0 1 1 0
Fall 2016 NPNHL (A Puck) #82 North Parks Finest (1) 1 4 5 0
Fall 2016 NPAHL (B Puck) #82 Scoopers (1) 0 2 2 0
Summer 2016 NPAHL (B Puck) #82 Tour Bandits (7) 5 6 11 0
Summer 2016 NPNHL (A Puck) #82 Scoopers (4) 2 0 2 0
Summer 2016 NPAHL (B Ball) #82 Seals (1) 1 7 8 0
Spring 2016 NPAHL (B Puck) #82 Tour Bandits (4) 0 2 2 0
Spring 2016 NPNHL (A Puck) #82 Scoopers (4) 2 1 3 1
Winter 2016 NPNHL (A Puck) #82 Scoopers (7) 0 0 0 0
Winter 2016 NPWHL (C Puck) #82 J.P. Raptors (7) 1 2 3 1
Fall 2015 NPECHL (C Ball) #82 Deutschland (4) 0 1 1 0
Fall 2015 NPNHL (A Puck) #82 Scoopers (3) 2 3 5 0
Summer 2015 NPNHL (A Puck) #82 Scoopers (4) 0 1 1 0
Summer 2015 NPAHL (B Ball) #82 Dead Hawks (1) 0 0 0 0
Summer 2015 NPECHL (C Ball) #82 Jurassic Ball (8) 0 0 0 0
Spring 2015 NPAHL (B Ball) #82 Dead Hawks (2) 0 0 0 0
Spring 2015 NPAHL (B Puck) #82 Scoopers (2) 6 1 7 0
Winter 2015 NPAHL (B Ball) #82 Dead Hawks (3) 3 3 6 1
Winter 2015 NPAHL (B Puck) #82 Scoopers (1) 5 2 7 1
Fall 2014 - NPNHL (A Puck) #82 Scoopers (3) 2 0 2 0
Summer 2014 - NPNHL (A Puck) #82 Scoopers (5) 0 0 0 0
Spring 2014 - NPNHL (A Ball) #82 Scoopers - 3 3 2 5 1
Fall 2013 - Semi-Pro Inline #82 1. Scoopers 3 5 8 0
Summer 2013 - Semi Pro Inline (B) #82 Scoopers 1 0 1 0
Spring 2013 - Semi Pro Inline #82 2. Scoopers 2 2 4 1
Adult Inline Playoffs Career Totals:
51 75 126 8